Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Cuvânt la Acatistul Bunei-Vestiri[1] Îndeobște, vineri seara, deodată cu slujba Vecerniei, săvârşim Acatistul Bunei-Vestiri a Maicii Domnului. Câteva amănunte în legătură cu slujba sa... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 242-245.

Biserică însuflețită![1] Ultimul Icos al Acatistului Buneivestiri, pe care l-am citit împreună, în duh de rugăciune, preoții slujitori și dumneavoastră, credincioșii, învață un lucru... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 246-248.


->