Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Sfinţii Mărturisitori Ardeleni[1] Dar vă spun: Pe tot cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, şi Fiul Omului îl va mărturisi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va ... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 273-281.


->