Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Drumul spre Emaus și Sfânta Liturghie[1] Iar Petru s’a ridicat şi a alergat la mormânt; şi aplecându-se, a văzut giulgiurile singure odihnindu-se. Şi a plecat, mirându-se în sine de c... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 183-187.


->