Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 »

Un părinte oarecare trăia aproape de fericitul Antonie, în lunca de cealaltă parte de râu. Şi a mers odată în Egipt pentru oarecare trebuinţă, luând cu sine şi pe ucenicul său şi mergân... mai mult

Într-una din zile l-a văzut bătrânul pe ucenicul său mâncând peste măsură, fiindcă veniseră oarecari fraţi pentru cercetarea bătrânului şi chemându-l deosebi, i-a zis: „Fiule, nu şt... mai mult

Un bătrân oarecare, foarte silitor spre mântuirea sa, avea un frate mai trândav şi mai leneş spre mântuire care văzându-l pe bătrân postind şi câte şase zile nemâncând, a zis: „Pări... mai mult

Zis-a un bătrân oarecare, învăţându-l pe ucenicul său: „Fiule, de te vei lenevi a te scula noaptea la slujba utreniei, în acea zi nu se cade să dai trupului tău mâncare, căci scrie Apost... mai mult

Zis-a un bătrân: „Dator este călugărul când şade cu fraţii la masă, să caute pururea în jos, spre pământ, iar nu la faţa fraţilor, mai ales a celor tineri şi să aibă gândurile lui ... mai mult

Zis-a un bătrân: „Gândurile cele rele şi necurate din inima omului sunt asemenea şoarecilor care umblă în casă, pe care de-i vei omorî câte unul, îndată ce-i vei vedea, nu te vei osteni,... mai mult

Zis-a un bătrân oarecare: „Călugărul care a greşit înaintea lui Dumnezeu, scârbindu-L pe Făcătorul său, şi-i va veni oarecare umilinţă şi îşi va cunoaşte greşeala şi va voi să se... mai mult

Spunea un oarecare bătrân, avva Teodor, pustnicul cel mare, zicând: „Odată am mers cu oarecari fraţi în Kanop, care este ca la cincisprezece stadii departe de cetatea Alexandria, la părintele... mai mult

Şi iar l-au întrebat pe avva Teodor, zicând: „Spune-ne nouă, avvo, cum pot să se păzească lacrimile când vin la om?” Bătrânul ne-a răspuns: „Fiilor, când vin omului lacrimile şi umi... mai mult

Zis-a lor iarăşi bătrânul: „Fiilor, eu am văzut un frate oarecare şezând în chilia lui şi împletind coşurile (rucodelia sa) şi când îi venea umilinţă şi lacrimi, îndată lăsând l... mai mult

1 2 3 »


->
Adaus