Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Un oarecare Evloghie, scolastic alexandrin, fiind rănit de dragoste dumnezeiască, lepădându-se de lume şi risipind cele ale sale, afară de puţine ce şi-a lăsat spre chiverniseală şi neputâ... mai mult


->
Adaus