Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Zis-a avva Iacov: „Mai mare este a se înstrăina cineva, decât primi pe străini”

Zicea iarăși [avva Iacov] cum că: „Atunci când se laudă cineva de alții, trebuie să socotească păcatele sale și să pună în minte, că nu este vrednic de laudele cele ce se zic”

Zis-a iarăși [avva Iacov] că: „Precum lihnariul în camera întunecoasă luminează, așa și frica lui Dumnezeu când va veni în inima omului, îl luminează și-l învață toate faptele cele ... mai mult

Zis-a iarăși [avva Iacov]: „Nu este trebuință numai de cuvinte, că sunt multe cuvinte între oameni în vremea aceasta. Că aceasta este ceea ce se caută, iar nu cuvintele care nu au rod”


->
Adaus