Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Fost-a oarecine din cei de frunte, care voia să se lepede de lume şi i-a zis unuia din bătrâni: „Vreau să mă călugăresc!” Şi a răspuns bătrânul: „Nu poţi”. Iar el a zis: „Pot!... mai mult

Zis-a un bătrân: „De doreşti împărăţia cerurilor, eşti dator să nu socoteşti averile, căci nu poţi să vieţuieşti după Dumnezeu, fiind iubitor de dulceţi şi iubitor de argint”.

Povestea cineva din bătrâni că a fost unul din bătrâni care s-a învrednicit de mare dar de la Dumnezeu şi s-a înştiinţat pretutindeni numele lui, pentru viaţa lui cea cu fapte bune. A ajuns... mai mult

Un pustnic oarecare a fost supărat de iubirea de argint. Acesta a adunat din lucrul mâinilor sale un galben, apoi doi, după aceea trei şi aşa nevoindu-se, a câştigat cinci. După aceea, îndat... mai mult

Zis-a un bătrân: „Omului ce a gustat neaverea, îi este grea şi haina care o poartă şi vasul de apă. Căci se supără de unele ca acestea, fiindcă mintea lui aparte priveşte şi se deprinde... mai mult

Zis-a un bătrân: „Cel ce n-a urât averea, când va putea să-şi urască sufletul, după porunca Mântuitorului?”

Întrebat a fost un bătrân de către un frate: „Spune-mi, avvo, cum mă voi mântui şi mă voi face să fiu plăcut lui Dumnezeu?” Iar bătrânul dezbrăcând levitonul său (cămaşa sa) şi ... mai mult

Un tânăr oarecare căuta să se lepede de lume şi pornindu-se şi ieşind din cetate, să meargă la o mănăstire, îl întorceau iarăşi gândurile încurcându-l cu oarecare lucruri şi griji, ... mai mult

Un monah era bolnav şi l-a luat un părinte din chinovie şi îl îngrijea ca pe unul ce nu ar fi avut cele de trebuinţă şi zicea fraţilor celor de sub ascultarea sa: „Siliţi-vă puţin ca să... mai mult


->
Adaus