Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Un frate a întrebat pe avva Ierax, zicând: „Spune-mi cuvânt, ca să mă mântuiesc”. I-a zis lui bătrânul: „Şezi în chilia ta și de îți este foame, mănâncă iar de îți este sete, b... mai mult

Acelaşi [avva Ierax] a zis că: „Niciodată cuvânta de lume n-a zis, nici n-a voit să audă”


->
Adaus