Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Ammona (apoftegma 6): Distribuie pe Telegram

Venit-a odată avva Ammona să treacă un râu şi a găsit o corabie dregându-se şi a şezut lângă dânsa. Şi iată altă corabie (luntre) a venit şi a trecut pe oamenii care erau acolo. Şi i-ai zis lui: „Vino şi tu avvo şi treci la noi”. Iar el le-a zis lor: „De nu voi trece cu corabia cea de obşte, în alta nu mă sui”. Şi avea o legătură de smicele şi şedea împletind funie şi iarăşi despletind-o, până ce s-a dres corabia, aşa a trecut. Deci i-au făcut fraţii metanie, zicând: „Pentru ce ai făcut aceasta?” Şi le-a zis lor bătrânul: „Ca nu totdeauna grăbindu-mă gândul, să umblu. Ci şi aceasta este pildă, ca să umblăm în calea lui Dumnezeu, cu orânduială”.


->