Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Ioan Persul (apoftegma 3): Distribuie pe Telegram

Zis-a cineva lui avva Ioan persul: „Atâta osteneală am făcut noi pentru Împărăţia cerurilor, oare putem să o moştenim?” Şi a zis bătrânul: „Eu cred că voi moşteni Ierusalimul cel de sus, care este scris în ceruri [Evr 11, 1; Evr 11, 22; Evr 11, 23]. Căci credincios este cel ce a făgăduit [Evr 10, 23]. Şi pentru ce să nu cred? Iubitor de străini ca Avraam m-am făcut, blând ca Moise, sfânt ca Aaron, răbdător ca Iov, smerit cugetător ca David, pustnic ca Ioan, jalnic ca Ieremia, învăţător ca Pavel, credincios ca Petru, înţelept ca Solomon. Şi cred ca tâlharul, că Cel ce mi-a dăruit acestea pentru a Sa bunătate, şi Împărăţia mi-o va da!”.


->