Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Agathon (apoftegma 8): Distribuie pe Telegram

A fost întrebat avva Agathon: „Ce este mai mare: osteneala cea trupească, sau păzirea celor dinăuntru?” Iar bătrânul a zis: „Omul este asemenea unui pom; deci, osteneala cea trupească este frunza, iar păzirea celor dinăuntru este roada. Şi fiindcă, după ceea ce este scris: «tot pomul care nu face roadă bună, se taie şi în foc se aruncă» [Mt 5, 19], arătat este că pentru roadă este toată osârdia noastră, adică pentru păzirea minţii. Dar este trebuinţă şi de acoperământul şi podoaba cea de frunze, care sunt ostenelile cele trupeşti”.


->